Success Stories from Gurudeva

 • SARATH P ARAVIND (37823)
  Chandini.T (25845)

  22nd Jan 2017

 • Ashitha (41005)
  Praseesh Prabhakar (14420)

  22nd Jan 2017

 • Lakshmi (12886)
  Ashiravad.V (36914)

  20th Jan 2017

 • Seethal (28818)
  JIGESH K (38704)

  18th Jan 2017

 • Akhil (24295)
  Hridya (25998)

  16th Jan 2017

 • PRIYA.T (36100)
  Nidhin P (36092)

  15th Jan 2017

 • Shabina (35092)
  Lenin Prakash (37236)

  15th Jan 2017

 • Sukanya.T.P (26388)
  Abhijith MT (38688)

  15th Jan 2017