Success Stories from Gurudeva

 • Divyasree.P.P (30639)
  Jinesh (36302)

  2nd Oct 2016

 • Sindhu (26611)
  Vipin (28811)

  25th Sep 2016

 • Anupriya (11752)
  Sajith Pattakkaran (25714)

  22nd Sep 2016

 • Vandhana (20144)
  Prajith Kunnath (31329)

  15th Sep 2016

 • Alka Vijay (34342)
  MANOJ KUMAR (26685)

  12th Sep 2016

 • Rinku Raghunath (27729)
  Jithin Jayakumar (37937)

  12th Sep 2016

 • Anjali Krishan (29115)
  Riju (33951)

  12th Sep 2016

 • Anjali.P.M (34436)
  Varun (34324)

  12th Sep 2016