Success Stories from Gurudeva

 • Niveditha (33018)
  Rohit Palakkal (20401)

  12th Nov 2016

 • PRIYA (30651)
  Abeesh.T (20702)

  12th Nov 2016

 • Sariga (37725)
  Bijil E (38554)

  12th Nov 2016

 • Priya (13775)
  Supreeth (38092)

  11th Nov 2016

 • Rithu K.S (32187)
  ARUN RAJ KS (37078)

  11th Nov 2016

 • Nimisha (12956)
  Jayaprakash (10730)

  11th Nov 2016

 • Remsha (38115)
  Amarnath. (36035)

  7th Nov 2016

 • Megha (20161)
  Sisir Vinod (26253)

  7th Nov 2016