Success Stories from Gurudeva

 • Saranya.P.R (58836)
  Sreejith (51922)

  31st Jan 2020

 • Dinusha (58556)
  Sreejith (57174)

  31st Jan 2020

 • Sharanya (52499)
  Prathyush (51378)

  26th Jan 2020

 • Neenu Prakash (59088)
  Aalokh Raj (41836)

  26th Jan 2020

 • Aiswarya (51130)
  Roshan (36810)

  26th Jan 2020

 • Smruthi (58250)
  Vijith T (55274)

  26th Jan 2020

 • Neethu NP (43584)
  Akhil Krishna E P (55370)

  26th Jan 2020

 • Anju (50286)
  Arun K (45249)

  26th Jan 2020