Success Stories from Gurudeva

 • Athira (42830)
  Nijil p (37146)

  2nd Sep 2017

 • Jijila (41839)
  Midhun (35302)

  2nd Sep 2017

 • Sabna (29474)
  Binu (26042)

  2nd Sep 2017

 • Sindhya (44775)
  RAJESH (27323)

  1st Sep 2017

 • Reshmi (38652)
  Shyjil (13105)

  31st Aug 2017

 • Soumya (40490)
  Vishnu (37301)

  31st Aug 2017

 • Shilparam (39566)
  Praveen (45582)

  28th Aug 2017

 • Nithya (39902)
  Pragin (42879)

  27th Aug 2017