Success Stories from Gurudeva

 • Amrutha (43635)
  Manuraj (49122)

  26th Jan 2019

 • Anjana (54027)
  Sharath (52130)

  26th Jan 2019

 • Aswathy (39645)
  Vineeth (47194)

  25th Jan 2019

 • Jisha .P (43786)
  Ranjith pulikkal (45299)

  20th Jan 2019

 • Adithya K M (52110)
  Prashanth Krishnan.K (51521)

  20th Jan 2019

 • Yamuna (44776)
  Rejin (51037)

  20th Jan 2019

 • Lara Mol (50227)
  Jayesh (52371)

  20th Jan 2019

 • Nikhitha (26200)
  Mukesh (52686)

  19th Jan 2019