Success Stories from Gurudeva

 • Deepa (32709)
  Bharath Raj Udyawar (38861)

  1st Feb 2017

 • Nikhil karunakaran (22491)
  Rethuna (31188)

  31st Jan 2017

 • Rinsha (32910)
  Sarin sathyan (36465)

  30th Jan 2017

 • NEETHU-P (33363)
  SUBIN (34112)

  29th Jan 2017

 • jinsha VV (35685)
  Nirmal.P (29394)

  29th Jan 2017

 • Reeshma A (4776)
  Hamith Das.k (27480)

  29th Jan 2017

 • SURYA K P (30590)
  Abhilash (36950)

  29th Jan 2017

 • Mridula A K (30033)
  Akhil.K.P (20235)

  28th Jan 2017